מדד נתונים

כיצד לדעת מה היא קרן הפנסיה שלי

נושא הפנסיה בישראל הוא אחד הנושאים שעברו שינויים מרחיקי לכת בשנים האחרונות. בשנים הראשונות למדינת ישראל, היה הצורך בפנסיה לכל עובד ברור ומובן, בלי כל צורך להסביר או להצטדק. ואולם כשהחלו מעסיקים להכניס לשורות העובדים במקומות העבודה עובדי קבלן, חל כרסום איטי אבל קבוע במספר העובדים בישראל שיש לבם קרנות פנסיה ושיקבל וקצבת פנסיה עם צאתם לגמלאות. בתחילת המילניום הנוכחי הגיע המצב לכדי כך שאחוזים גבוהים מאד מקרב האוכלוסייה היו נטולי פנסיה. כתוצאה, החליטה מדינת ישראל לעשות מעשה. נחקק חוק פנסיה ממלכתי, המחייב כל עובד לחסוך לפנסיה וכל מעביד להפריש לפנסיה עבור העובדים שלו. בנוסף נאסר על עובדים למשוך את כל כספי הפנסיה שהצטברו בקרנות. מהו בדיוק חוק פנסיה חובה? מהי קרן פנסיה ברירת מחדל? איך אפשר לברר היכן מתנהל החיסכון הפנסיוני של עובד?

 

חוק פנסיה חובה והיתרונות שלו

חוק פנסיה חובה מחייב כל עובד בישראל, שכיר ועצמאי כאחד, לחסוך בקרן פנסיה שאותה יבחר. למעשה, החוק מחייב את המעבידים להפריש כספים לטובת הפנסיה של העובדים ולנכות מהשכר שלהם את החלק היחסי בתשלומים לקרן הפנסיה. באשר לעצמאיים – גם אותם החוק מחייב לחסוך לפנסיה, תוך שהם יכולים לזכות בהטבות מס עבור הפקדות עד לגובה השכר הממוצע במשק. עובד חדש שיש ברשותו קרן פנסיה, ימשיך להפקיד כספים בקרן הקיימת שלו. עובד שאין ברשותו קרן פנסיה פעילה יוכל לבחור את הקרן המועדפת עליו. אם העובד איננו יודע לבחור או איננו מעוניין לעשות כן, יבחר המעביד עבורו את הקרן. זאת, מתך ארבעת קרנות הפנסיה ברירת מחדל, שאותם בחרה המדינה לאחר מכרז. כך או כך, המטרה של החוק היא להביא למצב שבו לא יהיה ולו אזרח ישראלי אחד שלא תהיה לו קרן פנסיה פעילה, שמהקצבה שלה הוא יוכל לחיות בתקופת הפנסיה.

 

מהי קרן פנסיה ברירת מחדל

קרן פנסיה ברירת מחדל  היא קרן פנסיה שאליה יופקדו ההפרשות לפנסיה של המעביד ושל העובש שלא בחר בעצמו, מכל סיבה שהיא, את קרן הפנסיה המועדפת עליו. כאמור, מדינת ישראל בחרה ארבע קרנות כאלה, שכל אחת מהן מעניקה תנאים מעולים לחוסכים ומאפשרת הם להפחית במידה ניכרת את העמלות על ההפקדות ועל הסכומים הקיימים בקרן.  ואכן, קרנות הפנסיה הנבחרות גובות את העמלות נמוכות ביותר בשוק. בנוסף, קרן פנסיה ברירת מחדל מאפשרת לכל עובד להצטרף אליה, גם אם נדחתה ההצטרפות שלו לקרנות אחרות.

בדרך כלל מקבל כל עובד לפחות פעם אחת בשנה דו"חות שנתיים הנשלחים אליו מקרן הפנסיה. בנוסף, בתלוש השכר מצוינת הקרן אליה מופקדות הפרשות שלו לפנסיה. לפיכך, קל מאד לברר ולדעת מהי קרן הפנסיה של העובד. קרן פנסיה ברירת מחדל היא הדבר הנכון והטוב ביותר שיכול לקרות לעובדים השכירים בישראל.

 

כספים